english

Prohlídkový scénář

Vážení přátelé Žateckého pivovaru a žateckého pivavelice si vážíme Vašeho zájmu o Žatecký pivovar. Dovolte nám, abychom Vám tímto poskytli několik informací a zajímavostí o jeho historii i současnosti a tím Vás alespoň trochu nalákali na jeho případnou návštěvu:

Tradice z kraje, kde je pivo doma

Žatec a okolí je region, známý v celé České republice i ve světě již po staletí pěstováním chmele. První známky o pěstování chmele jsou z roku 1004 a vaření piva následovalo v krátké době. Kombinace tmavočervené půdy, bohaté na železo a příhodného klimatu umožnilo pěstování chmele prvotřídní kvality i pověsti.

Základní kámen průmyslového měšťanského pivovaru byl položen 20.6.1798 na místě zaniklého královského hradu, vedle kasáren a již v roce 1801 uvařili Žatečtí 840 sudů (420 hl) piva.
Pivovar byl postupně rozšiřován, modernizován a vařil výborná piva výčepní, speciální piva jako „Radniční", „Myslivecké", „Vánoční" a „Slavnostní" a velmi žádaná piva „Samec" a „Kozel".
Při prezentaci žateckého pivovaru od dob svého založení bylo vždy zdůrazněno v pojmenování označení místa původu „Žatec". Toto označení bylo nutné a nezbytné s ohledem na velký počet pivovarů v okolí slavné chmelařské oblasti. Okolní „neoriginální" pivovary se snažily alespoň přiživit se při lokalizaci přídavkem „... u Žatce", „...v žateckém kraji", „... vaříme pivo ze žateckého chmele" a podobně.

Novodobá historie se začala psát s nástupem nového majitele, podnikatele z Velké Británie, p. Rolfa Mundinga, který okamžitě započal proces rekonstrukce výrobního zařízení a začal také nově budovat obchodní politiku společnosti. V současné době získal Žatecký pivovar zpět dříve ztracené pozice na lokálním trhu a úspěšně rozvíjí export svých výrobků jak do států EU, tak do zámoří. Cílem majitele Žateckého pivovaru a všech jeho zaměstnanců je vařit pivo nejvyšší možné kvality prostřednictvím moderní technologie a tradičním českým způsobem z vybraných surovin, kterými jsou pouze žatecký chmel, český slad a vlastní voda.

Žatecké zajímavosti

K výrobě piva používáme pouze 3 základní suroviny: český slad, žatecký chmel a vodu
chmel kupujeme od místních pěstitelů a velká část je odrůda Žatecký poloraný červeňák
k vaření používáme klasický dvourmutový dekokční postup, typický pro české pivo
všechna naše piva zrají v ležáckých tancích podle své stupňovitosti a to od 45 do 70 dnů
nezvyšujeme a nezlevňujeme výrobu vařením silnějších várek, které se následně ředí vodou pro dosažení příslušné stupňovitosti.
používáme pivovarské kvasnice spodního kvašení, hlavní kvašení a dokvašování nekrátíme, spilku a sklep řádně chladíme.
říz, barvu a pěnivost nezvyšujeme dodatečnými přídavky cizorodých látek ani následným sycením oxidem uhličitým.
trvanlivost piva uměle výrazně neprodlužujeme, dbáme na čerstvost dodávek a tak naše pivo stále dobře chutná.

Výroba piva

Sila na slad :

- kapacita sila: 70 t sladu
- slad je dovážen automobily volně ložený i pytlovaný
- sladový prach a odpad je separován a odprodán
- ze sila je slad dopravován mechanicky šnekovými dopravníky a kapsovými elevátory

Šrotovna :

- suché šrotování
- čtyřválcový šrotovník
- výkon 2,5 t/ hod
- kapacita zásobníků – 8 t
- ke šrotování barvícího sladu je používán samostatný šrotovník (výkon 10 kg / min)

Varna :

- 100 % sladové várky
- 100 % použití chmele
- rok výroby 1946
- sestava: vystírací káď ... 180 hl
rmutový kotel ... 130 hl
scezovací káď ... 200 hl
mladinový kotel ... 280 hl

- zásobník mláta kapacita 6 t

- chlazení mladiny : vířivá káď ... 260 hl
jednostupňový deskový chladič APV ... 260hl/hod

Sypání sladu na várku :

Žatec Světlé světlé výčepní ( 9,0 %) 2 960 kg českého sladu
Žatec Premium světlý ležák (11,0 %) 3 360 kg českého sladu
Žatec Export světlý ležák (12,0 %) 3 520 kg českého sladu
Baronka světlý ležák (12,7 %) 3 600 kg českého sladu
Lučan tmavý ležák (11,0 %) 2 640 kg českého sladu
500 kg karamelového sladu
100 kg barvícího sladu

Spilka :

- otevřené kvasné kádě ( železo + úpon)
- objem kádí od 200 hl do 250 hl
- celkový plněný objem: 3 750 hl

Kvasné kádě:
oddělení č.1 - 5 kádí á 250 hl, celkem 1 250 hl (železo + upon), nepoužívá se
oddělení č.2 - 7 kádí á 250 hl, celkem 1 750 hl (železo + upon)
oddělení č.3 - 8 kádí á 250 hl, celkem 2 000 hl (železo + upon)

Propagace a kvasničárna :

- sestava propagace: propagační stanice o obsahu 150 l, dva ks propagátorů a lis na kvasnice
- kvasničárna: 5 ks nerezových van na kvasnice, vibrační pračka kvasnic. Zakvášení čerpadlem: 0,5l  hustých kvasnic na hl mladiny

Ležácký sklep :

- 21 ks ležáckých tanků á 100 hl, oddělení 6, 7 ks se používá jako zásobníky na
ledovou vodu pro chlazení mladiny, 14 ks – mimo provoz
- 64 ks ležáckých tanků á 165 hl, oddělení 1,2,3,4,5,8
- celkový plněný objem sklepa je 10 560 hl

Filtrace a přetlačné tanky :

- křemelinový filtr DESTILA SUF 160: optimální výkon 120 hl / hod
- tanky na filtrované pivo, objem : 4 x 200 hl
1 x 90 hl
3 x 60 hl

Zásobník dusíku a mísící stanice:

- objem zásobníku dusíku: 6 t
- oxid uhličitý je dopravován ve svazcích á 12 lahví 480 kg
- směšovací stanice: oxid uhličitý – dusík, poměr 20 : 80

Stáčení piva

Stáčírna KEG sudů :

- myčka povrchů sudů Gea Till 60 sudů / hod
- mycí a plnící linka Gea Till 58 sudů / hod
- pivo je před plněním filtrováno na MMS filtru (tzv. sterilace za studena)
výkon filtru je 50 hl / hod
- sudy 30 a 50 l
- plochý fitting

Stáčírna lahví :

- linka NATE Chotěboř- střídavě tuzemsko a export
- láhve NRW 500 ml, ALE 330 ml, ALE 500 ml
- výkon 12 000 lahví / hod
- rok výroby 2002

Sestava:

- vykladač lahví MECHANIK 2, výrobce BEHO Chotěboř, výkon: 1 100 přepr./hod
- myčka přepravek, výrobce NATE Chotěboř, výkon: 700 přepr./hod
- myčka lahví TERMA 18/12.3, výrobce NATE Chotěboř, výkon: 12 000 láhví/hod
- inspektor lahví Exan 05 P, výrobce NATE Chotěboř, výkon: 25 000 láhví/hod
- inspektor lahví, výrobce NATE Chotěboř, výkon: 25 000 láhví/hod
- plnič lahví VERAL 40 P-K, výrobce NATE Chotěboř, výkon: 12 000 láhví/hod
- inspektor lahví Exan level 1.0, výrobce NATE Chotěboř, výkon: 37 000 láhví/hod
- sprchový pastér, výrobce Anticoro Bábik, výkon: 16 000 láhví/hod
- lepička etiket Labetta 4/3/10, výrobce Gernep, výkon: 12 000 láhví/hod
- vkladač lahví MECHANIK, výrobce BEHO Chotěboř, výkon: 1 100 přepr./hod
- lepička kartonů ROBOTAPE, výrobce AETNA GROUP, výkon: 200 kart./hod

Sklad výrobků:

- cca 1000 KEG sudů
- 8000 přepravek
- 6000 kartonů

Energie

Spotřeba energií na výrobu 1 hl piva:

Elektrická energie 19,80 kWh / hl
Plyn 0,28 GJ / hl
Voda 1,07 m3 / hl
Směsný plyn 1,27 Kg / hl

Kotelna :

- plynový kotel (2 ks), typ: PK Duro Dakovič S 400 výkon 4 t / hod
- výhřevnost zemního plynu: 38 MJ / m3
- parametry vyráběné páry: tlak 500 kPa
teplota 156 0C
- napájecí voda je předehřívána na 95 - 100 0C
- napájecí voda se dále upravuje

Elektrická energie :

- elektrická energie je do pivovaru dodávaná smluvně
- napětí dodávané elektřiny do trafostanice 22 kV
- vstupní trafostanice 400 kVA
- transformace 380 a 220 V

Voda :

- zdroj vody: veřejný řád 48 %
- vlastní průsakové studny (voda užitková) 52 %
- maximální kapacita studní: ... 6 l / s
- četnost kontroly vlastní vody: ... 1 x za Q chemický, MiBi

Výroba chladu :

- 2 ks čpavkový kompresor UL 611: výkon á 240 KW
- čpavkový kompresor NF 611: výkon 163 KW
- výrobník ledové vody pro chlazení mladiny: výkon 120 hl vody 2 0C
- solanková nádrž: objem 200 hl, chladící plocha 300 m2
- nádrž na ledovou vodu, chlazení kádí na spilce: objem 250 hl, chladící plocha 280 m2
- zásobníky ledové vody pro chlazení mladiny: 7 ks objem á 100 hl
- sprchový kondenzátor, voda pro kondenzátory je recyklována a chlazena vzduchem
- typ chlazení: - nepřímé - sklep - solanka
- nepřímé - spilka - solanka - nepřímé - kvasné kádě - ledová voda
- přímé - chlazení mladiny
- ledová voda pro kvasné kádě cirkuluje a je chlazena v nádrži ledové vody
- ledová voda pro chlazení mladiny je chlazena deskovým chladičem

Stlačený vzduch :

- 2 ks kompresor SK 200 B: výkon á 300 m3/hod, 500 kPa
- Manesmann Start 005: výkon 24 m3/hod, 900 kPa
- Atos : výkon 40 m3/hod, 900 kPa

Kontrolní postupy jsou řízeny dle systému HACCP

Chemická laboratoř

Základní rozbory:

Slad - vzhled, vůně, plesnivá zrna, extrakt původní, extrakt v sušině, čirost stékání,
barva, vůně vystírky, čas zcukření, viskozit, RE 45
Chmel - vzhled, vůně, barva, plísně

Mezioperační kontrola :

varna - původní stupňovitost, barva,čirost, pH,funkce šrotovníků, koncentrace
sanitačních roztoků
spilka - původní stupňovitost, zbytkový extrakt, koncentrace sanitačních roztoků
ležácký sklep - původní stupňovitost, barva,alkohol, pH, koncentrace sanitačních roztoků
filtrace - původní stupňovitost, barva,alkohol, pH, koncentrace sanitačních roztoků

Výstupní kontrola :

Pivo - původní stupňovitost, barva, alkohol, pH, extrakt zdánlivý, extrakt skutečný,
prokvašení zdánlivé, prokvašení skutečné, senzorické posouzení

Mikrobiologická laboratoř

Rozsah MiBi rozborů:

- entero a mléčné bakterie, kvasinky, plísně

Vstupní kontrola :

suroviny - voda
materiál - technologický vzduch, filtr.materiál, směsný plyn

Mezioperační kontrola :

Propagace - na vstupu
mladina - před zakvašením
pivo - po filtraci, před stočením – lahve, KEG, monoblok, MMS filtr
(před a za)
obaly - KEG - výplach, lahev – výplach
prostředí - povrchy kádí a tanků

Výstupní kontrola :

stočené pivo - KEG, láhev,
- deponace piva z každé stáčky

Zde naše prohlídka Žateckého pivovaru končí. Děkujeme Vám za Vaší návštěvu, věříme, že jste získali zajímavé informace o tom, že uvařit dobré a kvalitní pivo není vůbec jednoduchá záležitost a že s každým douškem chutného žateckého piva oceníte umění a lásku, s jakou zaměstnanci žateckého pivovaru toto pivo vaří.

Na závěr si připomeňme hlavní zásady vaření žateckého piva:

1.Naše pivo je vařeno pouze z českého ječného sladu, žateckého chmele a vody.

2.Slad nakupujeme u českých sladoven, které jej vyrábí osvědčeným postupem.

3.Chmel pro nás dodává a skladuje přímo Chmelařský institut v Žatci.

4.K vaření používáme klasický dvourmutový dekokční postup, typický pro české pivo.

5.Nezvyšujeme a nezlevňujeme výrobu vařením silnějších várek, které se následně ředí vodou pro dosažení příslušné stupňovitosti.

6.Používáme pivovarské kvasnice spodního kvašení, hlavní kvašení a dokvašování nekrátíme, spilku a sklep řádně chladíme.

7.Říz, barvu a pěnivost nezvyšujeme dodatečnými přídavky cizorodých látek ani následným sycením oxidem uhličitým.

8.Trvanlivost piva uměle výrazně neprodlužujeme, dbáme na čerstvost dodávek a tak naše pivo stále dobře chutná.

9.Všichni naši spolupracovníci dbají na čistotu výroby, stáčecích prostor a zařízení.

10. Nepoužíváme levné suroviny ani postupy, nevyrábíme levné pivo !