LÉTO S PLAVČÍKEM - KDYŽ NEVYJDE POČASÍ (kompletní pravidla spotřebitelské soutěže)

LÉTO S PLAVČÍKEM - KDYŽ NEVYJDE POČASÍ (kompletní pravidla spotřebitelské soutěže)

06. 08. 2019
Žatecký pivovar

Léto s Plavčíkem, oblíbená soutěž letošních prázdnin, se pomalu chýlí ke konci (skoro jako typické parné léto, abychom tak řekli!).

Právě proto jsme za téma zvolili "počasí nevyšlo, co s tím?!" a přidáváme možnost vyhrát i velký sud Plavčíka.

Energii k tomu nemusíte vydat téměř žádnou, stačí na Facebooku okomentovat fotku a nahodit si náš speciální rámeček na profilovou fotku :)

V článku se dozvíte více o pravidlech této soutěže.

 

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže společnosti Žatecký pivovar, spol. s r.o., Žižkovo náměstí 81, 438 01 Žatec, IČO: 25020323, DIČ: CZ25020323

 

 „LÉTO S PLAVČÍKEM - KDYŽ NEVYJDE POČASÍ“

 1. Provozovatelem soutěže je

Žatecký pivovar, spol. s r.o.

Žižkovo náměstí 81

438 01 Žatec

 

Organizátorem soutěže je provozovatel.

 

 1. Soutěž LÉTO S PLAVČÍKEM - KDYŽ NEVYJDE POČASÍ je spotřebitelská soutěž, kterou provozovatel připravil jako benefit pro své zákazníky a příznivce.

     Soutěž bude probíhat v termínu od 6. 8. 2019 do 13. 8. 2019. 

 1. Podmínky a pravidla účasti v soutěži:

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území EU a s bydlištěm a adresou pro doručování na území ČR, která v době konání soutěže odpovídajícím způsobem splní podmínky soutěže dle pokynů níže:

Pokyny (přepis z FB):

‼ SOUTĚŽ ‼

LÉTO S PLAVČÍKEM jde pomalu do finiše! Dnešní otázka zní: Co děláte v létě, když počasí nevyjde? Karty? Šachy? Tanec v dešti? To vše s Plavčíkem? Napište hezký komentář nebo se vyfoťte a označte 3 přátele, bez nichž by to, i když nevyjde počasí, prostě nešlo! Tím se zapojíte do soutěže a můžete vyhrát malý sud Plavčíka :) S Plavčíkem si totiž užijete svěží chuť léta kdykoliv a kdekoliv.

 • Okomentujte soutěžní příspěvek (text/fotka), co dělat, když prší, sněží, prostě když se na vás léto mračí.
 • Označte 3 přátele.
 • Losujeme! cena: malý sud Plavčíka | 2. cena: dárková lahev 2L | 3. cena: Triko Plavčík!

A důležitá věc na závěr! Kdo z komentujících si připne na profilovku náš rámeček Léto s Plavčíkem (zveřejněný níže, je to pár kliknutí! https://bit.ly/2T6EESV ), zařazuje se zároveň do slosování o VELKÝ SUD PLAVČÍKA! No, to už stojí za to, že?

Soutěž trvá do 13. 8., 18:00!  :)

#létosplavčíkem #plavčík #svěžíchuťléta #kdykoliv #kdekoliv #koupání #voda #soutěž #žatec #žateckýpivovar #soutěžíme #cachtámese #šplouch #grilování #dovolená #počasí

PS: PRO PLAVČÍKA NEEXISTUJE ŠPATNÉ POČASÍ‼

Účastník soutěže poskytuje provozovateli automaticky možnost bezplatného zveřejnění Facebookového jména a profilu (profilové fotografie) pro potřeby soutěže a marketingových aktivit provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit a vyřadit ze soutěže takové příspěvky, které by obsahovaly motiv náboženský, přehnaně politický, pornografický, případně jiný, který by mohl mít negativní dopad na dobrou pověst provozovatele a nebo byly v rozporu s morálními hodnotami Žatecký pivovar, spol. s r.o.

Ze správných odpovědí, které do 13. 8. 2019 provozovatel na Facebooku pod příspěvkem shromáždí, budou vylosováni 3 vítězové, přičemž první vylosovaný je na prvním místě, druhý na druhém a třetí na třetím. K tomu bude ještě ze všech komentářů vylosován ten, jehož autor má na své profilové fotce rámeček Žateckého pivovaru: LÉTO S PLAVČÍKEM. Ten jako speciální vítěz bude vylosován bez ohledu na to, zda již nějakou cenu v soutěži získal.

Podmínkou je okomentovat fotograficky, slovně či kombinací obojího soutěžní příspěvek.

Volitelnou podmínkou je označit 3 přátele (i bez označení přátel budou komentáře vpuštěny do soutěže).

Losování probíhá přes webovou stránku commentpicker.com.

Soutěž nemá nic společného s firmou Facebook a je výhradní aktivitou provozovatele.

 1. Doplnění soutěžních náležitostí:

Po vyzvání na Facebooku v případě výhry je soutěžící bezpodmínečně povinen zaslat následující údaje, vztahující se k jeho osobě: jméno, příjmení, celou adresu svého bydliště, e-mail, telefonní číslo.

 1. Výherce a výhra

Vítězí vylosovaní výherci, kteří správným způsobem okomentují soutěžní příspěvek. Hlavní výhrou (první místo) malý sud Plavčíka, druhou je 2L lahev Plavčíka v dárkovém balení /popř. jiná výhra stejné či podobné hodnoty a obsahu/ a třetí výhrou je tričko Plavčík. Speciální vítěz viz pravidla výše získá (případně „navíc“) velký sud Plavčíka.

 1. Vyhlášení výsledků a předání výher

Provozovatel soutěže vylosuje ze správných odpovědí výherce 13. 8. 2019. Výsledky budou zveřejněny na FB stránce provozovatele nejpozději 14. 8. 2019.

Výhra bude výherci zaslána přepravní službou na náklady provozovatele soutěže či osobně předána, popřípadě vyzvednuta výhercem v originální prodejně Žateckého pivovaru.

V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou kontaktní adresu na území České republiky, zaniká nárok výherce na získání výhry. Provozovatel není v žádném případě odpovědný za nedoručení výhry v případě změny bydliště výherce. Takto nedoručené výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním účelům provozovatele soutěže.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vyhodnocení a vyhlášení soutěže provádí provozovatel.

 1. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti Žatecký pivovar, spol. s r.o., jakožto správce (dále jen společnost), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že je provozovatel oprávněn užít v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi dodané texty, uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora nejen v souvislosti s touto soutěží a u jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. 

 1. Všeobecná ustanovení

Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli.

Každá správná odpověď je zařazena do slosování. Falešné profily budou identifikovány a ze soutěže vyřazeny.

Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni zaměstnanci a obchodní zástupci provozovatele, všechny spolupracující osoby a osoby jim blízké, dle ustanovení §116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem či obchodním zástupcem provozovatele či spolupracující osoba, anebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí, anebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher.

Realizace spotřebitelské soutěže, podle výše uvedených podmínek, se bude uskutečňovat v souladu s interním předpisem provozovatele. Jakékoli prezentace a prohlášení ohledně spotřebitelské soutěže je oprávněn poskytovat pouze provozovatel soutěže.

Tato pravidla soutěže vydal provozovatel jako závazný předpis pro realizaci spotřebitelské soutěže LÉTO S PLAVČÍKEM - KDYŽ NEVYJDE POČASÍ. Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni a účastí v soutěži se je zavazují dodržovat.

Společnost Facebook není žádným způsobem zapojena do soutěže „LÉTO S PLAVČÍKEM - KDYŽ NEVYJDE POČASÍ“ a žádným způsobem za ni neručí, a to ani na službě Instagram. Je to aktivita spojená výhradně s provozovatelem, Žatecký pivovar, spol. s r.o.

 

 

 Logo Pivovar Žatec

Díky použití cookies ladíme žatecká piva k dokonalosti. Návštěvou tohoto webu souhlasíte s použitím cookies.

Bylo vám již 18 let?

Ne Ano