VELKÁ VELIKONOČNÍ PIVNÍ LOUPEŽ

VELKÁ VELIKONOČNÍ PIVNÍ LOUPEŽ

06. 03. 2018
VF

Nenechaví velikonoční zajíci z ciziny skupují zásoby našeho tekutého zlata - půllitrovek Sedmého schodu! Spočítej lahve, které nevybíravě koupili (a na našince skoro nezbylo!), nasdílej video a do komentářů nám napiš, kolik toho vzali! K tomu přidej nějaký výstižný, humorný a originální komentář!
Díky tomu totiž můžeš vyhrát od vděčného pivovaru všimné: tvoje vlastní dárkové balení piva Sedmý schod - dvoulitrové či litrové! 

 

 

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

Stručně:
Sdílejte veřejně naše video, komentujte video na našem Facebooku vaším tipem, kolik půllitrových lahví Sedmého schodu si myslíte (či přímo víte), že se ve videu mihne, a k tomuto číslu připište komentář. Ten by měl být humorný či jinak originální (text, gif, video – fantazii meze neklademe). Vyhodnocovat budeme správnost tipu (možná, že nějakou tu lahvinku plus mínus odpustíme) a originalitu komentáře. Pak, jestli se nám váš komentář bude líbit a tip bude správný, se s vámi spojíme na Facebooku, kde se dohodneme, jak vám výhru předáme.
Že dohodnuto? Pusťte se do toho a soutěžte!

Nestručně:
Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže společnosti Žatecký pivovar, s. r. o. s názvem

VELKÁ VELIKONOČNÍ PIVNÍ LOUPEŽ

na území České republiky.

1. Provozovatelem soutěže je

Žatecký pivovar, s. r. o., Žižkovo náměstí 81, 438 01, Žatec

2. Organizátorem soutěže je provozovatel.

3. Spotřebitelská soutěž VELKÁ VELIKONOČNÍ PIVNÍ LOUPEŽ (dále jen „soutěž“)

je spotřebitelská soutěž, kterou provozovatel připravil jako benefit pro své zákazníky a příznivce.
Soutěž bude probíhat v termínu od 6. 3. 2018 do 30. 3. 2018.

4. Podmínky a pravidla účasti v soutěži:

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území ČR, která v době konání soutěže

  1. bude sdílet velikonoční video Žateckého pivovaru na Facebooku (tlačítkem „sdílet“ u videa), a to způsobem „veřejně“, aby administrátoři FB ŽP toto sdílení viděli a mohli tak osobu zapojit do soutěže.
  2. Okomentuje soutěžní velikonoční video Žateckého pivovaru na Facebooku pod originálním videem, nikoliv někde jinde nasdílené. Komentář bude obsahovat tip – číslo – počet půllitrových lahví, které se ve videu vyskytují, doplněné humorným či jinak originálním komentářem.

Účastník soutěže poskytuje provozovateli automaticky možnost využití komentáře pro potřeby soutěže, ale i marketingových aktivit provozovatele.
Provozovatel si vyhrazuje právo mazat takové komentáře, které by obsahovaly urážlivý motiv náboženský, politický, pornografický, případně jiný, který by mohl mít negativní dopad na dobrou pověst provozovatele, anebo byly v rozporu s morálními hodnotami Žateckého pivovaru, s. r. o.
Z autorů komentářů, které se do 30. 3. 2018 pod výše zmíněným příspěvkem na FB ŽP shromáždí, vybere provozovatel 10 hlavních výherců dvoulitrového dárkového balení piva Sedmý schod. K tomu vybere provozovatel 10 autorů komentářů, kteří získají „cenu útěchy“ – celkem 10 výherců jednolitrového dárkového balení piva Sedmý schod.

5. Způsob komunikace se soutěžícím:

Splněním výše zmíněných podmínek zařazení do soutěže a po posouzení komentářů se následně komunikace s výhercem bude odehrávat přes facebookový systém zpráv – Messenger.

6. Výherce a výhra

Vítězí ti autoři komentáře, jejichž komentář bude porotou složenou ze zástupců provozovatele shledán jedním z výherních.
V rámci soutěže je pro výherce připraveno 10 dvoulitrových dárkových balení piva Sedmý schod a 10 jednolitrových balení piva Sedmý schod, produktů Žateckého pivovaru.

7. Vyhlášení výsledků a předání výher

Provozovatel soutěž vyhodnotí a vyhlásí výsledky soutěže 30. 3. 2018. Výsledky budou zveřejněny na FB stránce provozovatele.
Výhra bude výherci zaslána přepravní službou na náklady provozovatele soutěže, nedohodnou-li se výherce a provozovatel na FB Messengeru na jiném způsobu předání výhry (osobně v prodejně, atp.)
V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká nárok výherce na získání výhry. Provozovatel není v žádném případě odpovědný za nedoručení výher v případě změny bydliště výherce. Takto nedoručené výhry propadají k následnému použití k dalším účelům provozovatele soutěže.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vyhodnocení a vyhlášení soutěže provádí provozovatel.
Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu výher, jakož i na případnou změnu pravidel v průběhu soutěže. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování provozovateli soutěže.

8. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti Žatecký pivovar, s. r. o., jakožto správce (dále jen společnost), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem pplk. Sochora 27, Praha 7.
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že je provozovatel oprávněn užít v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi dodané texty, uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora nejen v souvislosti s touto soutěží a u jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

9. Všeobecná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Provozovatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a obchodní zástupci provozovatele, všechny spolupracující osoby a osoby jim blízké, dle ustanovení § 116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem či obchodním zástupcem provozovatele či spolupracující osoba, anebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí, anebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Provozovatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher.
Realizace spotřebitelské soutěže, podle výše uvedených podmínek, se bude uskutečňovat v souladu s interním předpisem provozovatele. Jakékoli prezentace a prohlášení ohledně spotřebitelské soutěže je oprávněn poskytovat pouze provozovatel soutěže.
Tato pravidla soutěže vydal provozovatel jako závazný předpis pro realizaci spotřebitelské soutěže VELKÁ VELIKONOČNÍ PIVNÍ LOUPEŽ.
Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni a účastí v soutěži se je zavazují dodržovat.

 Logo Pivovar Žatec

Díky použití cookies ladíme žatecká piva k dokonalosti. Návštěvou tohoto webu souhlasíte s použitím cookies.

Bylo vám již 18 let?

Ne Ano