Rozvojové projekty

ZÁCHRANA PAMÁTKY č.p. 85 – MUZEUM PIVOVARNICTVÍ ŽATECKA

Stručný popis projektu:

Revitalizace historické památky č. p. 85 v Žatci, nemovité kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 42749/5-1570, zařazené na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví (číslo rejstříku ÚSKP 34, IdReg. 47960761, název Žatec - město Chmele), umístěné v Městské památkové rezervaci Žatec, prohlášené kulturní památkou (číslo rejstříku ÚSKP43695/5-1559, IdReg 156019).

Cíl projektu:

  • Udržení mimořádné univerzální hodnoty historického dědictví Města Žatec pro současné i budoucí generace;
  • Udržení autenticity statku Žatec - město chmele, zaznamenaného na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví (číslo rejstříku ÚSKP 34, IdReg. 47960761);
  • Záchrana památky č. p. 85 (prohlášené kulturní památkou - číslo rejstříku 42749/5-1570, IdReg 154958) a zajištění funkčního využití historické památky.

Výsledky projektu:

  • Revitalizace památkového objektu č. p. 85 přispěje k zachování této unikátní památky pro další generace, umožní zpřístupnění této památky návštěvníkům;
  • Regenerace funkčního využití historické památky č. p. 85 pomocí vybudování expozice Historie pivovarnictví na Žatecku;

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Rekonstrukce vnitřního dvoru a fasády (2016)

Zrekonstruován vnitřní dvůr a vnitřní fasády pivovaru

Zpřístupnění Vodárenské věže s vyhlídkou (2016)

Zpřístupnili jsme pro veřejnost kulturní památku "Vodárenskou věž" v našem pivovaru a zřídili v ní vyhlídku.
Projekt bal podpořen Ústeckým krajem v souladu s "Programem na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016".

Současně byl projekt realizován s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských pamákových zón".Logo Pivovar Žatec

Díky použití cookies ladíme žatecká piva k dokonalosti. Návštěvou tohoto webu souhlasíte s použitím cookies.

Bylo vám již 18 let?

Ne Ano